In English

Plucked Instrument Strings: A Combined Frequency - Time Domain Wave Approach to Investigate Longitudinal Forces at the Bridge Support

Matthew David Tuttle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:71, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63896

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek