In English

Utveckling av dataprogram i VBA för beräkning av värmegenomgångstal och tryckfall i platt- tubvärmeväxlare

Developing of software in VBA for calculation of overall heat transfer coefficient and pressure drop in plate-and shell and tube heat exchangers

Anna Keereweer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63829

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek