In English

Preliminary design of an ammonia scrubbing process for removal of CO2 from the exhaust stream of a Semi Closed Gas Turbine cycle

Rickard Fornell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek