In English

Design av värmeåtervinningsystem vid Akzo Nobels aminfabrik

Miriam Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-21. Den ändrades senast 2016-04-07

CPL ID: 63822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek