In English

Integrering av en bioförgasningsanläggning i ett naturgaseldat kraftvärmeverk

en teknisk och miljöekonomisk analys

David Rosberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek