In English

CFD-analys av strömningen i en fluidiserad bäddpanna med dynamiskt randvillkor för bädden

Karin Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek