In English

The effect of hardwood xylan composition on reassembly onto cellulose surfaces

Tobias Köhnke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Diploma thesis - Department of Chemical and Biological Engineering / Polymer Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 63495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek