In English

Polymer Stabilisation of Chiral Smectic Liquid Crystals for Analogue Electrooptic Applications

David Elfström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6332

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek