In English

Do people from different cultures perceive a product's expression differently? A comparative study regarding people's from Sweden and Shanghai perception of three different mobile phone designs

Kajsa Beijer-Olsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek