In English

Dispenser for Feminine Hygiene Products: Design and Development

Charlotte Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek