In English

Tools for classification of mine-like objects in synthetic aperture sonar images

Johan Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX095/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek