In English

Integrated noise suppression algorithms for a CELP codec

Yang Zuo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX096/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62244

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek