In English

Utveckling av erfarenhetsåterföring - I samarbete med AF Bygg Göteborg AB

Development in transference of experience - In cooperation with AF Bygg Göteborg AB

Thomas Ling ; Henrik Trygg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:70, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek