In English

Undersökning av samband mellan MCV och geotekniska parametrar. Analys utifrån fält- och laboratorieförsök på finkornig jord

A study of connections between MCV and geotechnical parameters Analysis on the basis of field- and laboratory experiments of fine grained soils

Jonas Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:67, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek