In English

Implementation of a control system for a scaled series hybrid electric vehicle

Magnus Rönnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX090/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62217

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek