In English

Framtidens byggarbetsplats. Organisation och Kompetens

The Future Construction Site. Organisation and Competence

Markus Eriksson ; John Ek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:66, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek