In English

Tidsuppskattning av ritningar i byggkonsultbranschen. En utredning baserad på genomförda projekt hos en byggkonsultfirma

Estimated time use for drawings in building consultant business. A report based on previous projects of a building consultant office

Martin Henriksson ; Staffan Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:65, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62215

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek