In English

Prefabricerade ramper i stålfiberbetong

Prefabricated steel fiber concrete ramps

Jacob Jansson ; Martin Fahlman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:63, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek