In English

Inomhusklimat och energianvändning med avseende på fönsterkonstruktion. Konsekvensstudie för glas- och solavskärmningsalternativ

Indoor climate and energy consumption considering the window-construction. Analyse of sun screening- and glass alternatives

Markus W. Insulan ; Karl F. Ahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:62, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek