In English

Sprängskadezonsutbredning och teoretisk sprängskadezon. En studie av fem bergtäkter i Västra Götalands län

Establishment of the damaged zone in rock after blasting - A study of five gravel pits in Västra Götaland, Sweden

Josefine Rubinsson ; Johanna Rönner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:61, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek