In English

Tillverkningsmetoder för utfackningsväggar - En studie med fördjupning mot fältfabrikers utvecklingsmöjligheter

Manufacturing of in-fill walls - A study with a deeper research of field factory development

Emil Karlsson ; Nicklas Karlsson ; Samuel Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:57, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62210

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek