In English

Nya inslag i bostadspolitiken konsekvenser för Helsingborg

New features of housing policy-Consequences for Helsingborg

Elijah Hamilton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007.56, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62209

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek