In English

Stålfiberarmerad betong - En ekonomisk jämförelse

Steel fibre reinforced concrete - An economical comparison

Johan Bengtsson ; Daniel Sigström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:54, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek