In English

Skador på parkeringsdäck av betong. Skadeorsaker och reparationsåtgärder

Damage on concrete parking houses. Origin of damage and repair measures

Emma Jones ; Cecilia Stål
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:47, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62206

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek