In English

Studier i parametrisk modellering. 3D-CAD modellering applikationer

Study about parametric modeling. 3D-CAD modeling applications

Shahab Vaezi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:45, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 62205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek