In English

Implementation of a multidimensional planning tool in a construction company - a study made on Building Information Modelling and implementation processes of IT-concepts

Sara Edmark ; Magdalena Låstbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:1, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek