In English

Foreign construction companies developing supplier relations

Sabine König
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 93 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-14. Den ändrades senast 2016-12-06

CPL ID: 61744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek