In English

Anläggningsprojekt och miljökrav. En studie om miljökravsställningens hinder och möjligheter

Construction projects and environmental demands - A study of difficulties and possibilities in designing environmental demands

Andreas Bäckström ; Markus Östman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:29, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek