In English

Hamnprojektering. Projektering av fiskehamn Slesla, Libyen

Harbour design. Design of fishing harbour Slesla, Libya

Henrik Jarledal ; Örjan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:27, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek