In English

Citylogistik - ett framtidsproblem. En studie av möjligheter och problem i centrala Göteborg

City logistics - a problem for the future . A study of opportunities and problems in down town Gothenburg

Sofia Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:24, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61702

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek