In English

Modeling sound scattering from an audience - an application to a model of the Gothenburg Opera House

Johan Hjalmar Wikstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:20, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61701

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek