In English

Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. En konsekvens när ekonomi prioriteras före mänskliga värden

Deficient working environment at the building site. A consequence when money is prioritized ahead of human values

Henrik Björklund ; Anna-Klara Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 207:1, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61698

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek