In English

Nonlinear outdoor sound propagation. A numerical implementation and study using the nonlinear progressive wave equation

Thomas Leissing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:13, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61697

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek