In English

Värdering av en modell för utmattningsberäkning av alternativa bundna bärlager

Valuation of a model used for fatigue calculation of alternative bounded pavements.

Tomas Andershed ; Bojan Sevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:76, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-11-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 61692

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek