In English

Tegelhus I Klippan, Göteborg

Brick houses at Klippan, Göteborg

Anders Berholdsson ; Sebastian Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:65, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6111

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek