In English

Energioptimering av flerbostadshus i västra Eriksberg. Hållbart byggande i ett livscykelperspektiv

Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses in västra Eriksberg

Marco Andersson ; Peter Nilsson ; Jonas Våtz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:69, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek