In English

Studie av energiförluster vid satsvisa processer med inriktning på Akso Nobels EMU-fabrik

Liselotte Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 23 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Då energikostnaden oftast är en stor utgiftspost för de flesta organisation, finns det ofta en hel del pengar att spara på att använda energin bättre. En effektivare energianvändning är dessutom bra för vår miljö, då resursförbrukningen i samhället minskar. Akso Nobels certifiering av energiledningssystem påbörjades år 2006. En av åtgärderna för energieffektivisering var att utnyttja energin i ångflödet ut från skorstenen från EMU-fabrikens kondensattank. Detta examensarbete syftar till att undersöka den energiförlust som kondensatsystmemet ger upphov till och hur det kan åtgärdas. Det huvusakliga målet är energieffektivisering.Publikationen registrerades 2007-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 60968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek