In English

Husbåtar i Göteborg. En del av den nya stadsbilden?

Houseboats in Göteborg. A part of the new urban landscape

Ida Rennemark ; Susanne Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:57, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek