In English

Rearranging the townscape. A study that shows how the townscape affects pedestrians’ movements

Camilla E Lindskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:76, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek