In English

Physical Conditioning for Scale Prevention during Desalination by Reverse Osmosis

Nanyu Yang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:64, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: scale, reverse osmosis, calcium carbonate, desalination, physicalPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6091

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek