In English

Bostaden – sedd ur kvinnligt perspektiv

Housing – a female view

Annelie Cannervik ; Jessica Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:73, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Kvinnor, Funktion, Boendekvalitet, Rent intryck, MaterialPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek