In English

Mekaniska egenskaper hos låghållfasta murbruk

Mechanical Properties on Engineered Low-Strength Mortar

Martin Ludvigsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:9, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Available as pdf

Nyckelord: Bruk - Mortar, Murverk - Masonry, Kalk – Lime, Hydraulisk kalk - Hydraulic lime, Egenskaper – Properties, Provningsmetoder - Test-methodsPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6089

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek