In English

Drift- och Skötselinstruktioner - Effektivisering av rutiner på Skanska Hus i Skövde

Instructions for operation and maintenance. - Streamlining routines at Skanska Hus in Skövde.

Erik Andersson ; Tobias Häggholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:51, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 6088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek