In English

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

What should be included in client costs?

Anna Rehnberg ; Jennie Schwertner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:30, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]