In English

Optimal materialdistribution och greppstyvhet hos förpackningar. En undersökning av relationen mellan konsumenters uppfattning och objektiva mätningar

Optimal package material distribution and grip stiffness. Investigating the relationship between consumers' perception and mechanical measurements

Linn Lundqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 56539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek