In English

Circularly rubbed cells - A versatile tool for studies of chiral liquid crystals

Mattias Wessling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 54265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek