In English

Cholesteric Liquid Crystal Laser

Dmytro Podolsky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 54259

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek