In English

Percutaneous vs transcutaneous bone conduction hearing systems - Cadaver head investigations and heat aspects

Maria Stegberg ; Magnus Smith
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX086/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek