In English

Integration of a multibody vehicle model in the model based simulation environment of the Chalmers driving simulator

Felix Andlauer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX085/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52402

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek