In English

Calculating scattering from parabolic surfaces using physical optics (PO) modified edge representation (MER) and the aperture field integration method (AFIM)

Martin Ellis Bell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX076/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52385

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek